Tagalog

Patnubay kapag Lumindol

Dapat Dalhin

□Pera
□ID (pati Alian Card)□Japanese “In-kan” o seal, health insurance card
□Tubig pang-inom (3L para sa isang araw kada isang tao)
□Pagkain (mga de lata, mga snacks atbp.)
□Cell phone at charger pang-emergency
□Tissue
□Towel (mga lima)
□Electoric tourch
□Mobile radyo
□Payong o mga rain apparel
□Disposable pocket warmer o panlamig
□Guwantes o guwantes na pantrabaho
□Mask (Para hindi ipasok ang usok o alikabok, at magiging panlamig)
□Plastic bag (Mas malaki ay mas mabuti. Magiging panlamig, raincoat o lalagyan)
□Saran Wrap
□Goma (Wasto ang ilang goma)
□Kumot
□Dyaryo (Magiging panlamig)
□Letrato ng pamilya (Para hapanin ang family kapag mapahiwalay)
□Plawta (Para ipaalam sa taong nasa labas kung nasa loob kayo ng naguhong gusali)
□Salamin o glasses ※1 (Isangguni sa ibaba)
□Mga gamot na madalas gamitin
□Sanitary goods o pang-regla ※2 (Isangguni sa ibaba)
□Music player (Para tumahimik ang kalooban. Minsan kasama rin ang radyo)
□Fabric tape (Kombinyente kung mayroon)
□Kutson o almohadon (Kung kaya. Puwede ipagtanggol ang ulo)
□Kutsilyo o can opener (Kung matagal ang pananatili sa shelter)

※3 (Isangguni sa ibaba)

Mga Halimbawa kapag Emergency o Apurahan
・Buksan ang bintana at pintuan
・Dalhin ang mga gamit sa labasan
・Isuot ang sapatos na makapal ang talampakan
・Isara ang gas
・Iluto ang kanin
・I-charge ang cell phone habang kaya
・I-off ang breaker kapag ma-blackout (Humatak muna ng mga appliance dahil baka makukoryente)
・Lilindol pa nang sunod-sunod ng mga 24 hours
・Maging kumalma muna kayo
・Gamitin ang emergency messaging service #171 kapag may kapahamakan. (Magrekord din kung nasaan kayo)
・Bawal gumamit ng telepono nang sobra
・Available ang skype ※4 (Isangguni sa ibaba. Para sa mga taong nasa ibang bansa)
・Ingatan sa tawag na panlolokong nagsasabing pulis sila

Mga Dapat Ingatan kapag Lumikas
・Huwag lumapit sa istante o ref na natitisod
・Ingatan ang mga salamin o pader ng bato
・Lumikas nang agad kapag nakita ang mga bitak sa pader o posteng natitisod
・Iwasan ang pagdaan sa masikip na daan, lugar na malapit sa lambak o libis, ilog at dagat.
・Lumikas sa mataas na lugar kapag nasa malapit kayo sa dagat
・Isuot ang helmet, sombrero kung wala
・Huwag sumuot ng mga damit na chemical fiber dahil madaling tumalon ang apoy
・Isuot ang mask o towel na basa
・Pumunta sa pinagmumulan ng hangin kapag may sunog
・Kung nagmamaneho, huminto at ilagay ang inyong kotse sa kaliwa ng daan
・Kung mayroong kotse, buksan ang radyo nang malakas at buksan din ang bintana (kung puwede)

Bago Lumindol
I-check ninyo…

□kung mayroong helmet
□kung mayroong pagkain para pang-emergency
□kung mayroong tubig para pang-emergency
□kung mayroong first aid
□kung mayroong sleeping bag
□kung paano pumunta sa shelter
□Nakasuot ng medyas at matulog
□Ilagay ang tsinelas (na makapal ang talampakan) sa katabi
□Isara ang kurtina (para hindi tumalsik ang basag)
□Iipit ang towel sa pintuan

【NTT Official Info】

Mga public phone ay mako-kontakt kapag emergency.
Magamit ninyo ang mga public phone nang libre sa lugar na napinsala kapag may kapahamakan na dala ng kalikasan, subalit hindi puwedeng gumamit ng international call.

●Paano gamitin ang public phone nang libre

・Analog public phone na kulay berde
Pindutin ang emergency button o ilagay ang baryang 10 yen, at kausap na.
Ibabalik ang barya pagkatapos ng pag-uusap.

・Digital public phone
Hindi kinakailangan ang phonecard o barya. Makausap na kapag angatin ang telepono.

Emergency Messaging Service
◆Mga napinsala

1. Kontakin ang #171, emergency messaging service
2. Pindutin ang #1

3. Pindutin ang phone number ng bahay

4. Magrekord ng message

◆Mga taong gustong malaman tungkol sa kaligtasan

1. Kontakin ang #171, emergency messaging service
2. Pindutin ang #2
3. Pindutin ang phone number ng taong inaalala ninyo
4. Makinig ng message na iniwan

Google Person Finder
Website ng google para malaman ang kaligtasan:
http://japan.person-finder.appspot.com/?lang=ja

Emergency Contact ng SOS
#110 sa pulis
#119 sa ambulansya / fire station
#118 sa Japan Coast Guard kapag may kapahamakan sa dagat

*************************************************

※1 Ilagay ninyo ang salamin o contact lens sa katabi habang natutulog dahil hindi makikita ang basag kung wala.
Magpagawa ng disposable contact lens kung nagaalala kayong nasa lugar na lumilindol minsan.

※2 Ihanda ninyo ang sanitary goods o pang-regla hangga’t maaari.
Magkakaroon minsan dahil sa stress ng lindol kahit iniisip ninyong hindi pa magkakaroon.
Bukod dito, kombinyente ang sanitary goods dahil magamit din para hindi duguin nang masyado.
Kung makita ninyo ang taong dinuduguan nang masyado, ilagay ang sanitary napkin o towel sa sugat at daganan.
Sabihin ninyo kung ano ang ginawa ninyo kapag dumating ang doktor o taong medical related.
Minsan mamamatay dahil sa blood loss kung nagkamali ang paghusga. Nang

※3 Hindi kinakailangan ang passbook ng bangko dahil puwedeng mag-withdraw ng pera kapag emergency basta may ID.

Isangguni sa:
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110312k0000m020137000c.html

※  4 May sinubukang tawagan ang pamilya sa Japan sa pamamagitan ng Skype mula sa ibang bansa, ngunit ayaw.

Mas mabuti ang paggamit ng phone kapag tumawag sa Japan mula sa ibang bansa.


1 Response to Tagalog

  1. You could certainly see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s